Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

 

     Katedra Fizyki i Chemii powstała w 2012 roku w wyniku zmian organizacyjnych na Wydziale Mechanicznym.

     W Katedrze zatrudniony jest jeden pracownik naukowy, siedmiu pracowników naukowo-dydaktycznych, pięciu pracowników dydaktycznych oraz trzech pracowników inżynieryjno-technicznych.