Katedra Fizyki - Akademia Morska w Szczecinie

 

    Katedra Fizyki powstała w roku 2010 w wyniku reorganizacji Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii. W Katedrze, aktualnie jest zatrudnionych siedmiu pracowników naukowo-dydaktycznych i jeden pracownik techniczny.

     Zadaniem Katedry Fizyki jest obsługa dydaktyczna wszystkich rodzajów studiów prowadzonych na Akademii Morskiej z zakresu fizyki, w formie wykładów, ćwiczen rachunkowych i laboratoryjnych.

 

alt alt
alt alt
Copyright © 2014 Katedra Fizyki - Akademia Morska w Szczecinie 

Valid XHTML 1.0 Transitional